«Νέο Κύμα» συναυλία αφιέρωμα από το Μουσικό Σύνολο CANTARE