Νέες Επιτυχίες για το Κarditsa Earthquake Project- Σχολεία εν Δράσει