Νέα θεραπεία εμποδίζει την απώλεια μαλλιών στη χημειοθεραπεία

Προέλευση