Νέα πιστοποίηση για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας