Νέα Έρευνα: όσοι καταναλώνουν μέτρια ποσότητα κρασιού είναι λιγότερο πιθανό να καταλήξουν στο νοσοκομείο

Προέλευση