Νέα ελαιοκομική δύναμη η Αλγερία - Το 38,7% των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων καλύπτεται ελαιώνες !!!