Νέα Διοικούσα Επιτροπή στο Παράρτημα Λευκάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας