«Νέα Αρχή» από την Μαρία Κακαλή στον Άγιο Ευστράτιο – Πρόσκληση- (Δείτε τους υποψήφιους)