ΝΑΥΤΙΛΙΑ-Αγορά πλοίου απο την Danaos.Corp του δρ.Γιαννη Κούστα