Νάξος - Παναγία Δροσιανή (Μονή): Ω γλυκύ μου εαρ

Προέλευση