"Ναι, να τιμωρήσουμε τους δολοφόνους στις εκλογές που έρχονται"