Να τι συμβαίνει αν δεν κάνουμε το Σταυρό μας όταν περνάμε έξω από την Εκκλησία