Να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Οδικές Υποδομές» αναγκαία οδικά έργα για τον ορεινό και εγκαταλειμμένο Δήμο Αργιθέας