Να αποτραπεί η 2η σχεδιαζόμενη προσπάθεια εγκατάστασης Υδροηλεκτρικού σταθμού στην Τιθορέα