Ν. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ: «ΕΡΓΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ» - ΒΙΝΤΕΟ