Ν. Λυγερός - #Προσύμφωνο των Πρεσπών και στρατηγική αλλαγή φάσης, 25/01/2019