Μπλοκάκια: Οι δύο όροι για απαλλαγή από διπλές εισφορές