"Μπαμπά, στείλε λεφτά": Επιστολές φοιτητών από τον Μεσαίωνα