Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας - «Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA1 και KA2 - 2ος χρόνος»