Μουσική εκδήλωση με τους οφελούμενους συμμετέχοντες του προγράμματος «η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση»