Μουσική εκδήλωση για καλό σκοπό διοργάνωσε η ΜΑμΑ (φωτογραφίες, βίντεο)