Μουσείο Ιστορίας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.