«Μονομαχία στην Ιερά Οδό» του Ανδρέα Αποστολίδη, ένα ελληνικό συνδικάτο του εγκλήματος