Μόνο ένας άνθρωπος ξέρει που βρίσκεται θαμμένος ο Fredie Mercury