Μόνιμες και ξεκάθαρες λύσεις για την υποστελέχωση στα νοσοκομεία ζήτησε ο Πουλάς (Vid)