Μοναξιά: Η κοινωνική απομόνωση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό