Μοιραίες συγκρίσεις: Σχόλιο για τη νέα απαγόρευση συγκεντρώσεων από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων