Μνημειακή εγκατάσταση της ύστερης αρχαιότητας γύρω από μια μεγάλη πηγή, η οποία εξακολουθεί να είναι ενεργή σήμερα, βρέθηκε στη Γαλλία