Μήνυμα Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου