«Μην ξανακλάψεις έτσι, παιδί μου, επάνω στην εικόνα μου, μου ράγισες την καρδιά!»