Μια προειδοποιήση για τους Ελληνες για τον Νοέμβριο μηνα !