Μια όμορφη βραδιά μνήμης, στην Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς

Προέλευση