Μία ημέρα επιπλέον άδεια στις γυναίκες για ετήσιο ιατρικό έλεγχο