Μια εικόνα χίλιες λέξεις - Με το φακό του Δημήτρη Βλάχου