Μία εικόνα για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο νέο Δημαρχείο