Μία αλλαγή στη διατροφή θα μπορούσε να σώζει 750.000 ζωές τον χρόνο