Μέτρα: Αυτές είναι οι τελικές εισηγήσεις της επιτροπής