Μεταβιβάσεις ακινήτων: Με βεβαίωση μηχανικού έως το τέλος του έτους