Μεταφράστηκε από τα ρωσικά: * Το ναρκωτικό Coronavirus βρέθηκε τελικά στη Γερμανία *