Μετά και το πέρας των ενστάσεων ήρθε το ευχαριστώ του Γιώργου Γιογιού