Μέρες παράδοσης: Μια εκδήλωση θεσμός για την Καρδίτσα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Απριλίου 2024