Μέλη εξελεγκτικού ΕΛΜΕ Γρεβενών: ΟΧΙ στην εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών