Μειωμένη παραγωγή και καλές τιμές αλλά & ελληνοποιήσεις στο Ξερό κρεμμύδι