Μεγαλοϊμπεριαλιστές κεφαλαιοκράτες, τύραννοι του πλανήτη Γη