Με τον Πρόξενο της Τουρκίας συναντήθηκε ο Τσέπελης

Προέλευση