Με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου συναντήθηκε η κ. Βούλα Πατουλίδου..