Με μεγάλη συμμετοχή στην Αιτωλοακαρνανία στον ο Μαθηματικός Διαγωνισμός «ο Θαλής»