Με μάσκες αλλά χωρίς καθαρίστρια στο νηπιαγωγείο Στρατωνίου