Με λόγια και με τάματα δεν γίνονται πια θάματα (νησιώτικη παροιμία)