Με επιτυχία η Ανακύκλωση των βιβλίων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου